Medzinárodný deň sestier

12. máj je sviatkom všetkých sestier sveta. Je príležitosťou na zamyslenie, ocenenie a definovanie významu povolania sestry v minulosti, v súčasnosti ,ale i v budúcnosti. Medzinárodná rada sestier ICN stanovila pre tento rok ústrednú tému: „Naše sestry, naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti.“ Sme hrdí na to, že sa nám darí predlžovať priemernú dĺžku života. Predlžovanie…