Letný metodický kurz

Na prelome mája a júna 2024 sme tak, ako každý rok, absolvovali letný metodický kurz pre študentov 1.ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia. Kurz bol zameraný nielen na zdokonaľovanie jednotlivých plaveckých spôsobov, ale aj oboznámenie sa s metodikou vybraných plaveckých štýlov a záchrany topiaceho sa. Kúpalisko Margita-Ilona pri Leviciach bolo k dispozícii len nám, nakoľko…