Výstup na Veľký Choč

Na Slovensku je len málo vrchov ponúkajúcich nezameniteľný výhľad na tak veľkú časť krajiny, akú predstavuje Veľký Choč. Z uvedeného dôvodu sme so študentmi prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu fyzioterapia v rámci predmetu rekondično-relaxačné cvičenia zavítali práve do tejto oblasti. Privítali sme, že turistiky sa zúčastnili aj viacerí  kolegovia z fakulty. Veľký Choč predstavuje najvyšší vrchol pohoria…

Volejbalový turnaj

V prvej polovici mája tohto akademického roka sme zorganizovali už druhý ročník volejbalového turnaja o pohár pani dekanky. Tentoraz sa turnaj konal na nedávno zrekonštruovaných antukových dvorcoch v mestskom parku v Banskej Bystrici. V príjemnom prostredí a v priaznivom počasí mali študenti možnosť sa odreagovať a nečerpať silu pred náročným skúškovým obdobím. Podujatie predstavovalo i príležitosť…

Medzinárodný deň sestier

12. máj je sviatkom všetkých sestier sveta. Je príležitosťou na zamyslenie, ocenenie a definovanie významu povolania sestry v minulosti, v súčasnosti ,ale i v budúcnosti. Medzinárodná rada sestier ICN stanovila pre tento rok ústrednú tému: „Naše sestry, naša budúcnosť. Ekonomická sila starostlivosti.“ Sme hrdí na to, že sa nám darí predlžovať priemernú dĺžku života. Predlžovanie…

DEŇ ČÍNSKEHO JAZYKA

Dňa 1. mája 2024 Konfuciova učebňa tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici realizovala v Parku pod Pamätníkom SNP aktivity ku Dňu čínskeho jazyka. Pod vedením pána prof. LI Chunri a Mgr. Mareka Školudu bolo pre obyvateľov a priaznivcov Konfuciovej učebne zrealizované cvičenie TAIJI a WUSHU. Deti mali možnosť vyskúšať…

XIV. STUDENSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE

Naši študenti fyzioterapie sa zúčastnili 24.4.2024 medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie na Lekárskej univerzite v Ostrave. Našu fakultu reprezentovali štyria študenti s témami: Laura Lenková, Laura Matulová – Úroveň krehkosti pacientov s cirhózou pečene a spojitosť s rezilienciou pacientov. Školiteľ témy: PhDr. Líška, PhD. Marko Litvaj – Využitie elektromyostimulácie v prehabilitácii pacientov s cirhózou pečene. Školiteľ…

Fakulty ošetrovateľstva neprodukujú nezamestnaných a ľudí neschopných uplatniť sa na trhu práce

Televízne príbehy o sestrách a ďalších zdravotníkoch ľudí nedokážu inšpirovať k tomu, aby chceli pracovať v zdravotníctve. „Mediálna motivácia nefunguje, denné seriály uchádzačov nemotivujú. Vnímajú, že ide o umelecké spracovanie tém, ktoré je odlišné od reality,“ v ankete Zdravotníckeho denníka konštatovali dekanky dvoch fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), ktoré pripravujú sestry. … viac v článku na spravodajskom portáli Zdravotnícky denník