Otvorenie akademického roka 2023/2024 na Fakulte zdravotníctva SZU

September každoročne otvára brány škôl; brány vysokoškolských inštitúcií, vrátane Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici, nevynímajúc. Dňa 11. 9. 2023 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti vstupu Fakulty zdravotníctva SZU do nového akademického roka 2023/2024. Slovenskú zdravotnícku univerzitu zastupoval prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc. (HTA),…

Krížna 2023

V závere letného semestra študenti študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali túru na Krížnu v pohorí Veľká Fatra. Tento kopec sa nachádza 15 km od Banskej Bystrice a je akoby jej súčasťou, pretože máme možnosť vidieť ho z viacerých  mestských štvrtí. Vyrazili sme zo Salašiek a približne po 2 hodinách chôdze do strmého kopca sme si užívali jarné…

„Naše sestry, naša budúcnosť“ (ICN 2023)

12. máj je významným dňom pre sestry celého sveta. Je to Medzinárodný deň sestier, ktorý je zároveň aj dňom narodenia Florence Nightingaleovej (1820 – 1910). Nemám ambíciu riešiť minulosť. Je nevyhnutné pozerať sa do budúcnosti a zamýšľať sa a konať v procese vývoja ošetrovateľstva. V súčasnosti v celosvetovom meradle zaznamenávame obrovský nedostatok sestier. Príčin môže byť niekoľko. Predovšetkým je to…

X. Fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dňa 26. Apríla 2023 sa na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila X. Fakultná konferencia ŠVOČ. Tejto konferencie sa zúčastnilo 5 študentov 2.ročníka rôznych odborov Fakulty zdravotníctva, ktorí priniesli aktuálne a veľmi hodnotné témy. Prezentované práce ŠVOČ: Zuzana Pažická (LVMZ, Ing. Katarína Michalcová, PhD.) CYTOGENETICKÁ ANALÝZA ROBERTSONOVÝCH TRANSLOKÁCIÍ AKO NAJBEŽNEJŠÍ TYP CHROMOZÓMOVÝCH…