ŠPORTOVÝ DEŇ

Dňa 21.5.2024  sa konal na Partizánskej lúke prvý ročník Športového dňa ZO SOZZaSS pri SZU. Podujatia sa zúčastnili dvadsiati členovia odborovej organizácie. Účastníci rozdelení do dvoch družstiev (družstvo kpt. Morgana a kpt. Hennessy) súťažili v štafete zloženej zo šiestich športových disciplín. Po urputnom boji zvíťazilo družstvo kpt. Hennessy. Za športové výkony si všetci zaslúžili občerstvenie. Celé podujatie…

Novoročné posedenie členov odborovej organizácie pri SZU

Dňa 23.1.2024 sa konalo novoročné posedenie členov SOZ SZU spojené so schôdzou. Predsedníčka odborovej organizácie PhDr. Mária Vizváryová podala správu o hospodárení organizácie, informovala členov o minuloročných aktivitách odborovej organizácie, zmenách v kolektívnej zmluve podľa aktuálnej legislatívy – úpravy jednotlivých článkov KZ, nových benefitoch pre zamestnancov SZU vyplývajúcich z KZ. Oboznámila členov o plánovaných aktivitách…