Novoročné posedenie členov odborovej organizácie pri SZU

Dňa 23.1.2024 sa konalo novoročné posedenie členov SOZ SZU spojené so schôdzou. Predsedníčka odborovej organizácie PhDr. Mária Vizváryová podala správu o hospodárení organizácie, informovala členov o minuloročných aktivitách odborovej organizácie, zmenách v kolektívnej zmluve podľa aktuálnej legislatívy – úpravy jednotlivých článkov KZ, nových benefitoch pre zamestnancov SZU vyplývajúcich z KZ. Oboznámila členov o plánovaných aktivitách…