Dňa 23.1.2024 sa konalo novoročné posedenie členov SOZ SZU spojené so schôdzou.

Predsedníčka odborovej organizácie PhDr. Mária Vizváryová podala správu o hospodárení organizácie, informovala členov o minuloročných aktivitách odborovej organizácie, zmenách v kolektívnej zmluve podľa aktuálnej legislatívy – úpravy jednotlivých článkov KZ, nových benefitoch pre zamestnancov SZU vyplývajúcich z KZ.

Oboznámila členov o plánovaných aktivitách v roku 2024 – pokračovať  v poskytovaní benefitov odborovej organizácie, ako je príspevok na regeneráciu 100,- €, organizovanie kultúrnych a športových akcií (návšteva divadla v prvom polroku, športový deň na Železnej studničke – termín máj – jún 2024, trojdňový zájazd v druhom polroku, spoločné posedenie členov OO  ku koncu roka, poskytnúť pomoc pri organizovaní vianočných trhov na SZU).