Názov projektu: Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) Small Research Grant (R03 Clinical Trial Optional)

Dátum ukončenia: 17.11.2026

Účel projektu: Táto výzva pozýva na žiadosti o malý výskumný grant (R03), ktoré navrhujú študovať etické, právne a sociálne dôsledky (ELSI) ľudského genetického alebo genomického výskumu. Tieto žiadosti by sa mali týkať malých, samostatných výskumných projektov, ako sú napríklad projekty, ktoré zahŕňajú jedného výskumníka. Obzvlášť zaujímavé sú projekty, ktoré navrhujú normatívne alebo koncepčné analýzy, vrátane cielených právnych, ekonomických, filozofických, antropologických alebo historických analýz nových alebo vznikajúcich problémov. Tento mechanizmus možno použiť aj na zber predbežných údajov a sekundárnu analýzu existujúcich údajov. Žiadosti môžu navrhovať štúdie s použitím jednej alebo zmiešanej metódy. Aplikovaný výskum určený na riešenie problémov ELSI v genetike a genomike sa bude tiež považovať za citlivý.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz