Názov projektu:Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 23.11.2020

Dátum ukončenia: 8.1.2024

Účel projektu: Tento FOA podporuje žiadosti na priesečníku HIV a starnutia tým, že sa zameriava na dva zastrešujúce ciele:

1) zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia z pohľadu infekcie HIV a jej liečby; a

2) zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe infekcie HIV a manažmentu komorbidít, koinfekcií a komplikácií súvisiacich s HIV v rôznych populáciách a kultúrnych prostrediach uplatnením nášho súčasného chápania vedy o starnutí. Štúdie, ktoré posúvajú vedu o HIV a starnutí do nových smerov s malými alebo žiadnymi predbežnými údajmi, sú vhodné pre tento kód aktivity.

Žiadosti vhodné pre tento FOA by mali byť v súlade s vedeckými prioritami načrtnutými Úradom NIH pre výskum AIDS (OAR), ako je opísané v NOT-OD-20-018.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz