NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIH Brain Development Cohorts (NBDC) Biospecimen Access (X01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.8.2023 Dátum ukončenia: 6.5.2026 Účel projektu: Štúdia Adolescent Brain Cognitive DevelopmentSM (ABCD) je najväčšia longitudinálna štúdia vývoja mozgu a zdravia detí v USA, ktorá zbiera údaje od viac ako 11 000 detí z celej krajiny, začínajúc vo veku 9-10…

Details

Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analysis and Integration of Existing Data to Elucidate Cancer Risk and Related Outcomes (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 1.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) Národný onkologický inštitút (NCI) spolu s ďalšími zúčastnenými inštitútmi podporuje predkladanie žiadostí s návrhom na vykonanie sekundárnej analýzy údajov…

Details

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R01 Clinical Trial required) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV a hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný…

Details

Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Microglial Pathophysiology in Comorbid Substance Use Disorder (SUD) and HIV (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je hľadať žiadosti, ktoré skúmajú proteínové interakčné siete v mikrogliách infikovaných HIV a ako tieto interakcie hostiteľ-vírus prispievajú k zmenám bunkovej signalizácie špecifickým…

Details

HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HEAL Initiative: Novel Targets for Opioid Use Disorders and Opioid Overdose (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na identifikáciu nových cieľov, ktoré je možné podrobiť drogám, a objavenie optimalizovateľných sond na vývoj bezpečných a účinných…

Details

Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Social disconnection and Suicide Risk in Late Life (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.7.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum, ktorý sa zaoberá súvislosťou medzi sociálnym odpojením v samovražedných myšlienkach a správaní v neskorom a neskoršom veku. Osobitne zaujímavý je výskum, ktorý identifikuje…

Details

Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Time-Sensitive Research Opportunities in Environmental Health Sciences (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 5.7.2023 Dátum ukončenia: 2.12.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) je určené na podporu nového environmentálneho zdravotného výskumu, v ktorom nepredvídateľná udalosť alebo zmena politiky poskytuje obmedzené možnosti na zber ľudských biologických vzoriek alebo údajov o expozícii…

Details

Výsledok VK/22/2023 Funkčné miesta Odborní asistenti a Asistenti (9.8. – 25.8.2023)

Dokumenty: DOC560 DOC564 DOC562 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici:  …

Details

5 minút pre zdravie so SZU

Ani v lete nezaháľame. 27. júla 2023 pripravili študenti LF SZU pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF pre klientov Wellness Hotela Patince akciu 5 minút pre zdravie so SZU zameranú na osvetu prevencie a diagnostiky. V ponuke bola bioimpedančná analýza, dvojminútový step test s telemedicínskym kitom a poradenstvo v prevencii rakoviny ústnej dutiny. Toto podujatie bolo…

Details

SZU v Medickej záhrade

Program začal v letnej čitárni prednáškou dr. Lucie Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF o tom, čo všetko sa deje, keď cvičí mozog. Sobotné aj nedeľné popoludnie patrili praktickým ukážkam a workshopom pre širokú verejnosť, ktoré pripravili študenti fyzioterapie a verejného zdravotníctva, ako napr. Seniorfitness, Severká chôdza, Ako nepadať, Posilňovanie s odporom. Najväčší záujem bol o Seniorské Tai-chi. Už…

Details