PREČO ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKU?

Lekárska fakulta SZU sa zapojila do projektu, ktorého výsledkom bude séria mini dokumentov o študentoch na rôznych slovenských vysokých školách. Za Lekársku fakultu SZU sa očami Lenky a Romana, študentov 6. ročníka zubného lekárstva, pozrieme spolu s doc. MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH,  prodekanom pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo práve na odbor, v ktorom naši absolventi…

Details

Limited Interaction Targeted Epidemiology: Epidemiology of Transmission and Treatment of HIV Among People Who Are at Increased Risk for HIV Infection in Latin America (LITE-LA) (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Limited Interaction Targeted Epidemiology: Epidemiology of Transmission and Treatment of HIV Among People Who Are at Increased Risk for HIV Infection in Latin America (LITE-LA) (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 28.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť vyšetrovateľov, ktorí vytvoria veľké, elektronicky generované kohorty v Latinskej Amerike z…

Details

Podporujeme dobrú vec…

Naše študentky sa pravidelne zúčastňujú pri organizovaní a realizácii verejnej finančnej zbierky k Svetovému dňu hemofílie. Tohtoročná zbierka bola realizovaná v dňoch 21.3. – 23.3.2024 v prevádzkach spoločnosti TESCO v Banskej Bystrici a Zvolena. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rehabilitačných pobytov pre hemofilikov. Tentokrát ďakujeme študentkám 2. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo – Alžbete Jurigovej, Silvii Jackovej, Márii Holubčíkovej, Natálii Stašovej,…

Details

Učiteľská mobilita na FOaZOŠ SZU

V dňoch 18.3. – 20.3. 2024 bola na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnená teaching mobilita cez program Erasmus+ so zameraním na zvyšovanie jazykových zručností študentov fakulty v anglickom jazyku. Mobility sa zúčastnila Mgr. Hana Sobotková, Ph.D., odborný asistent z Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Počas mobility zrealizovala výučbu vo viacerých študijných…

Details

Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.3.2024 Dátum ukončenia: 22.6.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať prihlášky do sieťových výskumných centier centier pre výskum vznikajúcich infekčných chorôb (CREID). Sieť CREID, ktorá pozostáva zo všetkých príjemcov v rámci tohto NOFO a sprievodného NOFO [ RFA-AI-24-016 ] ,…

Details

Strategies for Controlled Release of HIV Vaccines (SCORE-H) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Strategies for Controlled Release of HIV Vaccines (SCORE-H) (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť výskum zameraný na produkty s cieľom pokročiť v stratégiách vakcín s riadeným uvoľňovaním na zlepšenie imunitných reakcií na prevenciu, liečbu a vyliečenie HIV a vyvinúť zjednodušené alebo…

Details

Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network Coordination Center (U01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Centers for Research in Emerging Infectious Diseases (CREID) Network Coordination Center (U01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 27.3.2024 Dátum ukončenia: 22.6.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je pozvať žiadosti do Centra pre výskum vznikajúcich infekčných chorôb (CREID) Network Coordination Center (CC). Sieť CREID, ktorá pozostáva zo všetkých príjemcov v rámci tohto NOFO…

Details

Výsledok výberového konania 19/2024 na 2 funkčné miesta docenta na Očnú kliniku SZU a UNB (26.3.-16.4.2024)

Dokumenty: VK192024 VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA VK192024 VÝSLEDOK VÝBEROVÉHO KONANIA (2) Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:…

Details

Výberové konanie 18/2024 na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta na Katedru hematológie a transfuziológie LF SZU (22.3.-12.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru…

Details

Výsledok výberového konania 17/2024 na obsadenie 1 funkčného miesta odborného asistenta na Fyziologický ústav LF SZU (22.3.-12.4.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Fyziologický…

Details