Ambulancia čeľustnej ortopédie

Lekár:MUDr.Simona Dianišková,PhD.,MPH – vedúca Katedry čeľustnej ortopédie
MUDr. Gabriela Alexandrová
MUDr.Patrícia Husárová
MDDr.Jozef Bobák
MDDr.Ondrej Dvoran
Sestra:Terézia Hancková
Eva Jančeková
Recepcia:Mgr.Marta Holečková
Číslo dverí:B – 501
Tel. kontakt:02/59 370 887
E-mail:marta.holeckova@szu.sk
E-mail:kco.bratislava@gmail.com

Ordinačné hodiny

Utorok8:00 – 12:00
Streda8:00 – 12:00
Objednávanie:v čase ordinačných hodín