Ambulancia čeľustnej ortopédie

Lekár: MUDr.Simona Dianišková,PhD.,MPH – vedúca Katedry čeľustnej ortopédie
MUDr. Gabriela Alexandrová
MUDr.Patrícia Husárová
MDDr.Jozef Bobák
MDDr.Ondrej Dvoran
Sestra: Terézia Hancková
Eva Jančeková
Recepcia: Mgr.Marta Holečková
Číslo dverí: B – 501
Tel. kontakt: 02/59 370 887
E-mail: marta.holeckova@szu.sk
E-mail: kco.bratislava@gmail.com

Ordinačné hodiny

Utorok 8:00 – 12:00
Streda 8:00 – 12:00
Objednávanie: v čase ordinačných hodín