Spirometria

Lekár: Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra: Dominika Anna Juhásová
Číslo dverí: B – 012
Tel. kontakt: 02/59 370 425
E-mail: anna.juhasova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov