Spirometria

Lekár:Doc. MUDr. Norbert Lukán , PhD.
Sestra:Dominika Anna Juhásová
Číslo dverí:B – 012
Tel. kontakt:02/59 370 425
E-mail:anna.juhasova@szu.sk

Vyšetrujeme len objednaných pacientov