Výsledok VK/34/2023 na 1 miesto – Odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (26.10.-16.11.2023)

Dokumenty: DOC730 DOC731 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent…

OCENENIE SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Slovenská lekárska spoločnosť na svojom medzinárodnom odbornom podujatí – 56. Nitrianske lekárske dni, ocenila významných lekárov za ich prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce a všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, či publikačnej činnosti doma a v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia. Prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík,…