Výsledok výberového konania 04/2024 na 1 miesto vedúceho experimentálnych zverincov Oddelenia toxikológie (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: Výsledok výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 miesto vedúceho experimentálnych…

Výsledok výberového konania 03/2024 na 3 funkčné miesta odborného asistenta (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: DOC917 DOC918 Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného…