Výsledok VK/21/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC554   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia so…

Výsledok VK/20/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC555   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so…

VK/16/2023 – Vedúci Oddelenia toxikológie (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej…

VK/15/2023 – Odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení…

Výsledok VK/01/2023 – Funkčné miesto profesora (20.1.-12.2.2023)

Výsledok VK: DOC365   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave: 1…