Výsledok výberového konania 04/2024 na 1 miesto vedúceho experimentálnych zverincov Oddelenia toxikológie (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: Výsledok výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 miesto vedúceho experimentálnych…

Výsledok výberového konania 03/2024 na 3 funkčné miesta odborného asistenta (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: DOC917 DOC918 Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného…

Výberové konanie VK/02/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta (26.1.-16.2.2024)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta naFakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný…

Výsledok VK/38/2023 na 1 funkčné miesto odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Katedre preventívnej a klinickej medicíny, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby, 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Ústave biofyziky, informatiky a bioštatistiky (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC776 DOC777 DOC778 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné…

Výsledok VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC779 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v…

Výsledok VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

DOKUMENTY: DOC775 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu…

Výsledok VK/21/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC554   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústave ochrany zdravia so…

Výsledok VK/20/2023 – 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny (9.6.-30.6.2023)

Dokument: DOC555   Rektor v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru preventívnej a klinickej medicíny so…

VK/16/2023 – Vedúci Oddelenia toxikológie (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej…

VK/15/2023 – Odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení…