Aktivity študentov Fakulty verejného zdravotníctva v rámci Dňa zdravia

Na základe viacročnej spolupráce medzi Ústavom telovýchovného lekárstva LF SZU a miestnou časťou Staré mesto BA mali študenti Fakulty verejného zdravotníctva SZU možnosť do praxe aplikovať vedomosti získané v rámci predmetu Pohybová aktivita pre zdravie. V Dennom centre G52 na Grosslingovej v rámci Dňa zdravia 5.4.2024 predviedli praktické ukážky zamerané na aktívne starnutie určené seniorom…

PREČO ŠTUDOVAŤ NA SLOVENSKU?

Lekárska fakulta SZU sa zapojila do projektu, ktorého výsledkom bude séria mini dokumentov o študentoch na rôznych slovenských vysokých školách. Za Lekársku fakultu SZU sa očami Lenky a Romana, študentov 6. ročníka zubného lekárstva, pozrieme spolu s doc. MUDr. Jurajom Deglovičom, PhD., MPH,  prodekanom pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo práve na odbor, v ktorom naši absolventi…