Ministerská konferencia EHEA v Tirane

V dňoch 29.-30. mája 2024 sa v albánskej Tirane konala ministerská konferencia krajín Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA. Na tejto významnej konferencii sa zúčastnil aj rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. v pozícii viceprezidenta SRK. Konferencia bola fokusovaná na niekoľko kľúčových tém (ehea2024tirana.al). Ide o ďalšiu konferenciu formujúcu európske…

Posádky SZU obstáli v náročnej medzinárodnej konkurencii

Koncom mája mala Slovenská zdravotnícka univerzita aj v tomto roku zastúpenie na kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz 2024 v Českej republike, kde si dva naše tímy zmerali sily v náročných disciplínach. Pod vedením doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD. z Katedry urgentnej medicíny (LF) , naše tímy obstáli v silnej konkurencii. Obe družstvá získali 80…