AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FAKULTY OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY FOaZOŠ

DENTÁLNA HYGIENA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu:

Prvý stupeň štúdia – denná a externá forma:

  • Dr. h. c. doc. MUDr. Peter Džupa, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
  • doc. Volodymyr Borodach, PhD., CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)