AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY LF SZU

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - CHIRURGIA

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu CHIRURGIA:

Tretí stupeň štúdia – externá forma:

 • doc. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

Opis študijného programu

 • tretí stupeň štúdia – externá forma [ENG]

Odporúčaný študijný plán

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

Vnútorná hodnotiaca správa

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - VNÚTORNÉ CHOROBY

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie študijného programu VNÚTORNÉ CHOROBY:

Tretí stupeň štúdia – externá forma:

 • prof. MUDr. Robert Hatala, CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • doc. MUDr. Miroslav Žigrai, PhD. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

Opis študijného programu

 • tretí stupeň štúdia – externá forma [ENG]

Odporúčaný študijný plán

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

Vnútorná hodnotiaca správa

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

 • tretí stupeň štúdia – externá forma

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO - GENERAL MEDICINE

Osoby zodpovedné za študijný program všeobecné lekárstvo spojený I. a II. stupeň:
Persons responsible for the study programe General Medicine merged 1st and 2nd Degree:

Spojený I. a II. stupeň štúdia – denná forma:

Opis študijného programu

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma [ENG]

Odporúčaný študijný plán

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma [ENG]

Vnútorná hodnotiaca správa

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma [ENG]

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma [ENG]

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Osoby zodpovedné za študijný program zubné lekárstvo spojený I. a II. stupeň:

Spojený I. a II. stupeň štúdia – denná forma:

 • prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH. (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)
 • MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH (VUPCH, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5)

Opis študijného programu

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma

Odporúčaný študijný plán

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma

Vnútorná hodnotiaca správa

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma

Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR

 • spojený prvý a druhy stupeň štúdia – denná forma