Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na základe odporúčaní krízového štábu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 vydáva nasledovné

nariadenie

pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022.

Ubytovanie bude umožnené výlučne plne zaočkovaným študentom.

  • Nezaočkovaní študenti nestrácajú nárok na ubytovanie po 15.9.2021
  • Akonáhle sa študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie, preukáže do 31.12.2021 plnou zaočkovanosťou, bude mu umožnené ubytovať sa. (Už uhradená platba za ubytovanie mu môže byť vrátená (ak študent o to požiada), alebo bude preúčtovaná na najbližšie obdobie po ubytovaní)

Pokyny pre ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Slovenskej zdravotníckej univerzity pre akademický rok 2021/2022, zverejnené 30.8.2021 zostávajú v platnosti.