Názov projektu: Bioengineering Research Grants (BRG) (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 8.9.2022

Dátum otvorenia: 1.10.2022

Dátum ukončenia: 8.9.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť spoluprácu medzi vedami o živote a fyzikou, ktoré: 1) uplatňujú multidisciplinárny bioinžiniersky prístup k riešeniu biomedicínskeho problému; a 2) integrovať, optimalizovať, overovať, prekladať alebo inak urýchliť prijatie sľubných nástrojov, metód a techník pre konkrétny výskum alebo klinický problém v základnej, translačnej alebo klinickej vede a praxi. Aplikácia môže navrhnúť výskum zameraný na dizajn, vývoj, objavy alebo hypotézy a je vhodná pre malé tímy, ktoré uplatňujú integračný prístup na zvýšenie nášho pochopenia a riešenia problémov v biologickej, klinickej alebo translačnej vede.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz