Letný kampus študentov FZ SZU BB na Laioningskej univerzite TČM v Shenyangu

V dňoch 1.–15. júla 2024 sa uskutočnil II. Letný kampus študentov Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici na Liaoningskej univerzite tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu v Čínskej ľudovej republike. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má prostredníctvom Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici s univerzitou  dlhoročné vzťahy, ktoré sa premietli do rôznych oblastí vzájomnej spolupráce. Letného kampusu sa zúčastnili…

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa podieľa na európskom projekte GAPP-PRO

SZU je participantom na projekte GAPP-PRO s názvom: Piloting GAPP model approach for assessing and authorizing novel substances of human origin preparation. Cieľom projektu je testovanie a zdokonaľovanie metodiky GAPP JA (GA 785269) prostredníctvom pilotného overovania procesov autorizácie pre rôzne látky ľudského pôvodu (napr.: fekálna mikroflóra, materské mlieko, očné kvapky s lyzátom krvných doštičiek), vrátane…

Dvorana slávy slovenskej medicíny

V bratislavskom hoteli Sorea Regina sa 25. mája 2024 uskutočnilo tradičné, už 14. slávnostné uvádzanie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Cieľom projektu Dvorany slávy slovenskej medicíny a jeho realizácie je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktorí významnou mierou prispeli k budovaniu slovenskej medicíny, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti u nás, k šíreniu dobrého mena slovenskej…

Stretnutie na pôde Rektorátu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 12. júna 2024 navštívila Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave Ing. Lenka Miháliková mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Egyptskej arabskej republike a ďalších krajinách akreditácie (Omán, Tunisko, Jemen, Sudán, Líbya). S rektorom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc. a  prorektorom pre vedu a výskum  a styk so zahraničím…

Chystáš sa študovať na SZU? Získaj štipendium z programu „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“

Pre maturantov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole, je od mája 2024 k dispozícii štipendijná schéma „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“.  Požiadať o štipendium môžu uchádzači o vysokoškolské štúdium v dennej forme (1. stupeň, spojený 1. a 2. stupeň), ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 na niektorej strednej škole so sídlom v Slovenskej republike. Štipendium je určené jednak pre najtalentovanejších…

Dni otvorených dverí privítali viac ako tisícku uchádzačov

Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite. Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných…