Medzinárodná konferencia Vizionári: Spoločne proti rakovine pľúc

Vizionári, konferencia, ktorá sa konala 18.9.2023 za aktívnej účasti prof. Róberta Babeľu, FISAC, prorektora SZU priniesli spoločnú zhodu tieňových ministrov zdravotníctva na tom, že prevencia onkologických ochorení – vrátane prevencie rakoviny pľúc – musí byť jednou z priorít budúcej vlády. Ak onkologické ochorenia zachytíme skôr, vieme ich efektívnejšie liečiť, znížiť celkové náklady na liečbu a…

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave otvorila 21. akademický rok

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ktorá je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku s monotematickým vzdelávaním v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, komplexne zabezpečujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov otvorila v Aule Dioníza Diešku nový akademický rok 2023/2024. Na začiatku slávnostného otvorenia akademického roka sa rektor Slovenskej zdravotníckej…

Stretnutie so zástupcami Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu

Dňa 19.9.2023 sme na našej univerzite privítali zástupcov Yuanpei University of Medical Technology z Taiwanu. Stretnutia sa zúčastnili pán rektor SZU, prorektor pre zahraničné vzťahy a zástupcovia hlavných študijných programov, ktoré by mohli potencionálnu spoluprácu využiť v prospech rozvoja svojich programov, študentov a pedagógov. Pri vzájomnej diskusii sa otvorili témy v oblasti možnosti vytvorenia dualného…

Prezidentka vymenovala 48 nových profesorov

Dňa 13. septembra 2023 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét si v prezidentskom paláci prevzala aj pani prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH,  MHA, Prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU.   Želáme veľa pracovných úspechov.

Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky udelil dňa 1. septembra 2023 rektorovi Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc. štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana za jeho mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce a pôsobenie v humanitárnej oblasti.

Na pôde univerzity sme privítali vzácnu návštevu

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v utorok 22. augusta na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom o fungovaní rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov, pediatrov a potrebné špecializácie, vrátane detskej psychiatrie. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia vyšších územných celkov, školitelia, ale aj mladí rezidenti. Absolventky a absolventi medicíny majú znova od 1. októbra…

5 minút pre zdravie so SZU

Ani v lete nezaháľame. 27. júla 2023 pripravili študenti LF SZU pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF pre klientov Wellness Hotela Patince akciu 5 minút pre zdravie so SZU zameranú na osvetu prevencie a diagnostiky. V ponuke bola bioimpedančná analýza, dvojminútový step test s telemedicínskym kitom a poradenstvo v prevencii rakoviny ústnej dutiny. Toto podujatie bolo…

SZU v Medickej záhrade

Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov sa cez víkend 22.-23.7.2023 konal v Medickej záhrade v Bratislave 3. ročník medzigeneračného podujatia Spolu a Naplno, ktoré zorganizoval Klub LUNA v spolupráci so SZU. Program začal v letnej čitárni prednáškou dr. Lucie Slobodovej z Ústavu telovýchovného lekárstva LF o tom, čo všetko sa deje, keď cvičí mozog. Sobotné aj nedeľné…

Prvý ročník Detskej zdravotníckej univerzity

V rámci prvého ročníka Detskej zdravotníckej univerzity Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sme na našej pôde privítali druhý júlový týždeň 40 detí vo veku 8-10 rokov. Študenti počas štúdia absolvovali vybrané prednášky z anatómie, patológie, rádiologickej techniky, traumatológie, ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyzioterapie, dentálnej hygieny a fyziologickej a klinickej výživy. Štúdium otvorili v pondelok 10. júla…