Deň otvorených dverí na Slovenskej zdravotníckej univerzite privítal počas dvoch dní viac ako 1000 uchádzačov o štúdium na našej univerzite.

Najskôr sa Deň otvorených dverí uskutočnil v utorok 6. februára na Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici, kde fakulta odprezentovala svoje študijné programy a novinky pre ďalší akademický rok. Podujatie navštívilo 266 záujemcov, pričom až 174 ich bolo zo stredných zdravotníckych škôl a 51 z gymnázií. Najpočetnejšiu skupinu tvorili stredoškoláci zo SZŠ v Banskej Bystrici, odkiaľ ich prišlo takmer 50.

Bratislavský deň otvorených dverí opäť lámal rekordy, keď sa na ňom 8. februára zúčastnilo vyše 650 uchádzačov o štúdium, a to od Košíc až po Skalicu. V Bratislave tvorili najväčšiu skupinu študenti gymnázií s takmer 50 %, pričom zo stredných škôl prišlo niečo vyše 40 %. Najpočetnejšie zastúpenie mala Bratislava, Dunajská Streda a Nitra.

Vzhľadom k neustále rastúcemu záujmu sa po prvý raz toto podujatie uskutočnilo v aule, kde sa každá fakulta – Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii, Lekárska fakulta, Fakulta verejného zdravotníctva, ale aj banskobystrická Fakulta zdravotníctva – dostala priestor v dvoch časových blokoch. Po prezentáciách študijných prodekanov si fakulty prebrali danú skupinu záujemcov na osobnú prehliadku priestorov fakulty.

Úvodné slovo každého bloku patrilo predstaveniu univerzity ako celku v podaní prorektorky pre pregraduálne štúdium doc. PhDr. Adriany Repkovej, PhD.