Študentka Marcela Maliarová z 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa ako dobrovoľníčka podieľala na zabezpečení Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike 2023. Podujatie sa uskutočnilo dňa 4.10.2023 v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Marcela, ako zdravotnícky dozor, bola pripravená nielen poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo úrazu, ale sa zapájala aj do ďalších organizačných úloh v rámci majstrovstiev.

Ďakujeme a teší nás, keď naši študenti aj takýmito aktivitami sa pripravujú na svoje budúce povolanie, ako aj prispievajú k šíreniu dobrého mena našej inštitúcie.