Názov projektu: Functional Validation and/or Characterization of Genes or Variants Implicated in Substance Use Disorders (R21/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 1.11.2022

Dátum otvorenia: 2.2.2023

Dátum ukončenia: 29.7.2025

Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy je podporovať projekty, ktoré funkčne potvrdzujú a/alebo charakterizujú gény alebo varianty zapojené do fenotypov súvisiacich s poruchou užívania látok.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz