Názov projektu: Grand Opportunity in Medications Development for Substance-Use Disorders (U01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 1.9.2022

Dátum otvorenia: 3.9.2022

Dátum ukončenia: 2.9.2025

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa snaží urýchliť vývoj liekov na liečbu porúch užívania látok (SUD) podporovaním výskumných žiadostí na podporu rôznych predklinických a/alebo klinických výskumných projektov. Cieľom je financovať liekové štúdie, ktoré budú mať vysoký vplyv a rýchlo prinesú potrebné výsledky, aby sa lieky posunuli bližšie k schváleniu FDA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz