Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.03.2022
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiVýpis z Univerzitnej knižnice SZU
Študijný odbor7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práceModerné diagnostické a liečebné armamentárium v končatinovej traumatológii
Habilitačná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudkyOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby08.06.2022
11:00 habilitačná prednáška
Gastrosalónik, prízemie, Limbová 12
12:00 obhajoba
Gastrosalónik, prízemie, Limbová 12
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaNávrh bol schválený dňa 13.06.2022.