Názov projektu: HEAL Initiative: Translational Development of Diagnostic and Therapeutic Devices (R18 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 23.8.2022

Dátum otvorenia: 14.10.2022

Dátum ukončenia: 18.6.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyvinúť prototyp zariadení na klinickej úrovni, ktorý sa má používať ako bezpečná, účinná a nenávyková diagnostika a liečba bolesti alebo poruchy užívania opiátov (OUD). Cieľom programu je demonštrovať liečbu pomocou dôveryhodných nervových cieľov pre prístrojové intervencie a/alebo diagnostiku bolesti alebo OUD, stavajúc na najnovších mechanistických poznatkoch o anatómii a fyziológii centrálnych, miechových a periférnych dráh zapojených do bolesti alebo OUD. Ocenené aktivity uľahčia preklad nových zariadení až do štádia pripravenosti na prvé klinické skúšky na ľuďoch (FIH) prekonaním kľúčových výziev identifikovaných počas predbežných štúdií proof-of-concept. Rozsah programu zahŕňa vývoj a optimalizáciu technológií a štúdie na prípravu na schválenie na použitie u ľudí.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz