Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26.6.2019
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odbor7.1.7 Chirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba karcinómu pankreasu
Inauguračná komisia a oponentiVýpis z uznesenia VR LF SZU
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR LF SZURozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF SZUPrezenčná listina
Zloženie VR LF SZUZloženie VR LF SZU
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky7.12.2020 o 13:00hod. na Slovenskej zdravotníckej univerzite, B-001, prízemie, Limbová 14, Bratislava

Pre verejné on-line pripojenie, prosím napíšte na adresu: skrutator@szu.sk
Následne obdržíte link na Vašu mailovú adresu, ktorým sa pripojíte.
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania