Na jubilejnom kongrese, ktorý sa konal V Budapešti pri príležitosti 30. výročia vzniku Maďarskej asociácie rádiológov, bola ocenená aj PhDr. Bc. Klára Gebeová, PhD., vedúca Katedry rádiologickej techniky FOaZOŠ SZU. Asociácia vyzdvihla oddanosť doktorky Gebeovej svojej profesii, podporu, ktorú poskytuje mladej generácii rádiológov, ako aj jej príkladné aktivity pre rozvoj odborných vzťahov v oblasti slovenskej a maďarskej rádiológie.

Gratulujeme!

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
     dekanka a zamestnanci FOaZOŠ SZU