Počas záchrannej akcie v noci zo 16. na 17. augusta 2021 v detskom tábore v  Turčeku, ktorým sa prehnala veterná smršť a silná búrka, sa podieľal aj Lukáš Valla, študent 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť FOaZOŠ. V tábore pracoval ako zdravotník a získané vedomosti a zručnosti uplatnil počas profesionálne odvedenej prvej pomoci a záchrane detí pred príchodom, ako aj po príchode záchranných zložiek.

Takýto typ udalosti s hromadným postihnutím osôb, kde bolo 80 detí a 24 dospelých, je mimoriadne náročný a dôkladne preverí schopnosti profesionálnych posádok, nie to ešte študenta 2. ročníka. Jeho odborný a ľudský výkon počas zásahu ocenil aj Bc. Martin Prokien, regionálny vedúci záchranár zo Žiaru nad Hronom, slovami, že bol jedným z nich – a to je viac, ako výhra v súťaži.

Lukáš, v mene Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Vám ďakujem a vyslovujem veľké uznanie!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka