Nový analyzátor, s vysoko citlivou PCR metódou, ktorý sa podarilo získať na našu Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB pomôže v urýchlení a spresnení diagnostiky tuberkulózy (TBC). Doteraz museli byť  všetky vzorky prepravované na špecializované pracovisko vo Vyšných Hágoch. Vďaka daru Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) môžeme na klinike približne do hodiny a pol, od odobratia vzorky, diagnostikovať tuberkulózu, ktorej výskyt je na Slovensku stabilizovaný, ale stále sa objavujú aj nové prípady.

„Rýchla, včasná a moderná diagnostika je kľúčom k lepšiemu zachyteniu každého prípadu, ako aj eliminácie rizík, ktoré ochorenie so sebou prináša. Vďaka novému analyzátoru vieme zachytiť každé podozrenie a nemusíme čakať na výsledok vzoriek, ktoré sme doteraz museli voziť stovky kilometrov.“ povedal prodekan LF SZU a prednosta Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB MUDr. Štefan Laššán, PhD., MPH., univ. doc.

Prístroj pomáha pri zachytení tuberkulózy u rizikových skupín obyvateľstva, vrátane utečencov. Vzorky budú vyšetrované v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a virológie SZU pod odbornou garanciou profesorky Shubhada Bopegamage.

Na kliniku sa analyzátor podarilo zakúpiť vďaka WHO, ktorá jeho kúpu podporila aj na základe situácie na Ukrajine.  Na celom Slovensko sa tak podarilo tieto prístroje zakúpiť okrem našej kliniky aj do UNLP Košice a tiež v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.

Univerzitná nemocnica Bratislava

Slovenská zdravotnícka univerzita