Dňa 18.5.2023 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, Fakultu verejného zdravotníctva profesor Max Petzold z Gothenburgskej Univerzity vo Švédsku. Profesor Petzold pôsobí vo funkcii Head of School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg vo Švédsku a zároveň aj ako riaditeľ Swedish National Data Service. Profesor Petzold predniesol dve prednášky na témy „Register Based Research – examples from in vitro fertilization” and „Open Research Data – what is it and how could it improve research quality?”, ktoré sa stretli s veľkým úspechom. Tento bezplatný, vysoko odborný seminár bol určený slovenským, ale aj zahraničným vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom nielen zo Slovenskej zdravotníckej univerzity. Veríme, že takíto vysokokvalifikovaní odborníci budú participovať na obdobnom podujatí aj v blízkej budúcnosti.