Otvorenie Radvanskej záhrady

Polyfunkčný objekt našej univerzity v Banskej Bystrici bol doteraz skôr spájaný s koncertami umelcov a rôznymi konferenciami, pre ktoré je tunajšia sála takmer ideálnym miestom. Od 16.6.2021 je jeho súčasťou aj Radvanská záhrada, ktorú v naozaj srdečnej atmosfére otvoril rektor univerzity Peter Šimko spolu s primátorom mesta Jánom Noskom.  S pomocou darcov, podporovateľov, organizačnej práce riaditeľa PO Patrika Trnku a miestneho poslanca mestského zastupiteľstva Mareka Ondráša, ale najmä nadšencov-dobrovoľníkov z tunajšej mestskej časti, vznikol náučno-relaxačný priestor na našej akademickej pôde, ktorý bude zaujímavý pre deti aj dospelých a určite aj pre ubytovaných študentov Fakulty zdravotníctva.
Zo zdevastovanej a zarastenej plochy v priebehu šiestich víkendov vznikol zaujímavý priestor s „pocitovým chodníkom“, lavičkami, zvýšenými záhonmi na zeleninu, rôznymi kríkmi a drevinami a tiež „chrobáčou búdkou“ a detskou mini knižnicou, do ktorej je voľný prístup.
Súčasťou bolo tiež zasadenie „Stromu spolupráce“ univerzity a mesta.
Bolo to príjemné zavŕšenie predchádzajúcej organizačnej a nie jednoduchej fyzickej práce a tak malý raut na záver prišiel určite vhod. A ten sa odohral v priestoroch novootvorenej Divadelnej kaviarne v našej aule.
Ďakujeme všetkým za podporu, pomoc a tiež reprezentatívnu účasť, ktorou bola vyjadrené, že aj táto súčasť univerzity má v jej štruktúre dôležité miesto.