Dobrovoľnícka aktivita študentky UZS

Študentka Marcela Maliarová z 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa ako dobrovoľníčka podieľala na zabezpečení Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike 2023. Podujatie sa uskutočnilo dňa 4.10.2023 v Orechovej Potôni na Slovakia Ringu. Marcela, ako zdravotnícky dozor, bola pripravená nielen poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia alebo úrazu, ale sa zapájala aj do…

Details

Výsledok VK/35/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU (30.10.-21.11.2023)

DOKUMENTY: DOC774 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU so…

Details

Výsledok VK/34/2023 na 1 miesto – Odborný asistent pre študijný program ošetrovateľstvo (26.10.-16.11.2023)

Dokumenty: DOC730 DOC731 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Odborný asistent…

Details

OCENENIE SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

Slovenská lekárska spoločnosť na svojom medzinárodnom odbornom podujatí – 56. Nitrianske lekárske dni, ocenila významných lekárov za ich prehlbovanie profesionálnej úrovne, rozvoj vedeckej a odbornej práce a všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, či publikačnej činnosti doma a v zahraničí. Medzi ocenenými boli aj naši kolegovia. Prodekan Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík,…

Details

Svetový deň potravín a výživy

Racionálna výživa obsahuje správny pomer základných zložiek v potrave: bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov a minerálnych látok. V stravovaní detí a mládeže je správna výživa prvým a základným krokom v predchádzaní chorôb v dospelosti. Dieťa získava správne stravovacie návyky a postoje k jedlu v rodine, ak rodina vedie dieťa k zdravej výžive. V stravovní detí a mládeže…

Details

Slávnostné imatrikulácie študentov Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Dňa 5. októbra 2023 sa konal tradičný akademický obrad – imatrikulácia študentov prvých ročníkov fakulty. Prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave slávnostne privítala prvákov fakulty na akademickej pôde slovami „je pre mňa potešením, že práve naša fakulta Vám môže vytvoriť priestor pre naplnenie…

Details

SPÁJAME SILY

V piatok 20. októbra sa nové vedenie Spolku medikov SZU stretlo s vedením Lekárskej fakulty SZU. Základom každej úspešnej spolupráce musí byť vzájomné rešpektovanie sa a samozrejmosťou spolupráca. Medici prišli s novými nápadmi, ktoré plne korešpondujú so zmenami, ktoré chce nové vedenie LK SZU predstaviť v dohľadnej dobe. „Základom bude vždy samozrejme pacient a so zreteľom na pacienta sa musí zmeniť…

Details

NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: NIDCD Low Risk Clinical Trials in Communication Disorders (R01 Clinical Trial Required) Dátum ukončenia: 8.1.2028 Účel projektu: NIDCD sa zaväzuje identifikovať účinné intervencie na diagnostiku, prevenciu alebo liečbu porúch komunikácie podporou dobre navrhnutých a dobre vykonaných klinických štúdií. Táto výzva podporuje vyšetrovateľom iniciované nízkorizikové klinické štúdie zamerané na poslanie a výskumné záujmy NIDCD.…

Details

Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Information and Practice Needs Relevant to Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 20.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institutes of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky do výskumných projektov, ktorých cieľom je…

Details

Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 17.11.2024 Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých…

Details