Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) a neurobiologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na NIBS súvisiace s poruchou užívania látok (SUD), ktoré môžu predchádzať…

Details

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporovať žiadosti pre vývoj nových teórií a metód, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, ako genetické a negenetické faktory prispievajú ku komplexnej variabilite vlastností medzi jednotlivcami, rodinami…

Details

Zástupcovia Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na 44. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

V dňoch 12. – 14. októbra 2023 sa v Hornom Smokovci konala 44. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), na ktorej prezentovali Lekársku fakultu SZU v Bratislave (LF SZU) viacerí naši zástupcovia. Po slávnom otvorení konferencie  nasledovala  moderovaná diskusia s predstaviteľmi všetkých vzdelávacích ustanovizní na Slovensku, na tému  “Špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve – aktuálna situácia a smerovanie…

Details

Zasadnutie 18. valného zhromaždenia RECOOP v Osijeku

Prezident RECOOP Sandor G. Vari, MD zo Cedars-Sinai v Los Angeles po otvorení zasadnutia VZ a schválení jeho programu online privítal riaditeľa Ústavu problematiky kryobiológie a kryomedicíny v Charkive, Ukrajina, ktorý predstavil históriu a činnosť inštitúcie. Ústav si podal žiadosť o členstvo v RECOOP. Dr. Vari informoval ďalej o dvoch odporúčaniach jeho členstva od riadnych členov RECOOP (Technická univerzita Vroclav, Poľsko a Národná…

Details

Zaujímavosti z klinických pracovísk

V rámci klinických cvičení na Klinike transplantačnej chirurgie SZU prebiehajú pravidelne prednášky pre študentov ošetrovateľstva. Prednášky sa týkajú problematiky transplantácií a realizujú ich špičkoví lekári z danej kliniky pod vedením prednostu MUDr. Júliusa Janeka, PhD. a vedúcej sestry Mgr. Ivety Knoppovej.

Lekárska fakulta sa prezentovala na Veľtrhu práce v zdravotníctve

Na podujatí sa prezentovalo viac ako 35 partnerov, od vzdelávacích inštitúcii, cez štátne až po súkromné zdravotnícke zariadenia. Stánok Lekárskej fakulty SZU poctil svojou návštevou aj dekan doc. MUDr. Mgr. Ladislav KUŽELA, PhD., MPH, pani prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH a pani prodekanka pre spoluprácu…

Details

Svetové zdravotníctvo

Napriek významným úspechom v iných oblastiach, ako sú premiéry filmov alebo prístup k najnovším technologickým novinkám, naše zdravotníctvo stále čelí výzvam, akými sú nedostatok personálu, nevyhovujúce platy a nedostatok inovácií. Nová kampaň “Svetové Zdravotníctvo” vyzýva vládu a verejnosť, aby urobili zlepšenie stavu zdravotníctva prioritou a podporili jeho adekvátne a systematické dofinancovanie. Úvodnej odbornej diskusie sa…

Details

Výsledok VK/33/2023 na funkčné miesto docenta na III. internú kliniku SZU v Banskej Bystrici so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a hepatológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC723   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Details

Výsledok VK/32/2023 na funkčné miesto docenta na Kliniku pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na vnútorné choroby a pneumológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokument: Výsledok výberového konania: DOC724   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto…

Details

Výsledok VK/31/2023 na funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie so zameraním v oblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na mikrobiológiu a parazitológiu v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo (3.10.-23.10.2023)

Dokumenty: DOC732 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne:   1 funkčné miesto docenta na Ústav mikrobiológie…

Details