V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Plzenský pohár záchranárov 2021“ určenej pre študentov vysokých škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských vysokých škôl. Jeden z dvoch slovenských tímov tvorili Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin Graňák – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ SZU.
Študenti celkovo riešili 11 súťažných úloh a preukázali vynikajúce znalosti v náročnej nočnej i dennej etape, čo ich nakoniec vynieslo na vynikajúce 3. miesto v celkovom hodnotení. Toto ocenenie je o to hodnotnejšie, že príprava, ktorú pred súťažou viedla PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD., bola ovplyvnená opatreniami vyplývajúcimi zo súčasného zložitého epidemiologického obdobia.

Gratulujeme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka

Späť na predchádzajúcu stránku