V dňoch 16. – 17. septembra 2021 sa uskutočnil 9. ročník súťaže „Plzenský pohár záchranárov 2021“ určenej pre študentov vysokých škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 9 tímov českých a slovenských vysokých škôl. Jeden z dvoch slovenských tímov tvorili Zuzana Hamarová, Patrícia Sitáriková a Martin Graňák – študenti 3. ročníka dennej formy štúdia urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ SZU.
Študenti celkovo riešili 11 súťažných úloh a preukázali vynikajúce znalosti v náročnej nočnej i dennej etape, čo ich nakoniec vynieslo na vynikajúce 3. miesto v celkovom hodnotení. Toto ocenenie je o to hodnotnejšie, že príprava, ktorú pred súťažou viedla PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD., bola ovplyvnená opatreniami vyplývajúcimi zo súčasného zložitého epidemiologického obdobia.

Gratulujeme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH
dekanka