Slovenská zdravotnícka univerzita  reaguje na vzniknutú dramatickú situáciu na Ukrajine a pripája sa k pomoci utečencom, ktorí prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Pre tento účel vyčleňuje ubytovanie pre jednu rodinu (4 lôžka – apartmán)  v Banskej Bystrici  a 15 až 20 izieb (30-40 lôžok) v ubytovacom zariadení na Limbovej 12. 

O dočasné ubytovanie môžu požiadať predovšetkým rodiny príbuzných študentov študujúcich na našej univerzite a občania Ukrajiny s rodinami, ktorí pracujú v zdravotníctve. Do naplnenia voľných kapacít, samozrejme aj iní občania Ukrajiny, ktorí v rámci migračnej krízy prichádzajú na naše územie.

Žiadosti prosíme adresovať na mail: kvestor@szu.sk