Dňa 13. septembra 2023 Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvací dekrét si v prezidentskom paláci prevzala aj pani prof. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH,  MHA, Prvá prodekanka pre zastupovanie dekana a prodekanka pre ďalšie vzdelávanie Lekárskej fakulty SZU.

 

Želáme veľa pracovných úspechov.