Lekárska fakulta
Študijný programForma štúdiaStav prijímacích pohovorovPriebežné výsledkyRozhodnutie dekanaZoznam prijatých uchádzačov
Všeobecné lekárstvodr./dennáukončené16.6.2022-23.6.2022TUTUTU
Zubné lekárstvodr./dennáukončené15.6.2022-23.6.2022TUTU TU
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Študijný programForma štúdiaStav prijímacích pohovorovPriebežné výsledkyRozhodnutie dekanaZoznam prijatých uchádzačov
Fyzioterapiabc./dennáukončené13.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Ošetrovateľstvobc./dennáukončené14.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Pôrodná asistenciabc./dennáukončené13.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Rádiologická technikabc./dennáukončené15.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Urgentná zdravotná starostlivosťbc./dennáukončené16.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Dentálna hygienabc./externáukončené13.6.2022-20.6.2022TUTU TU
Fakulta verejného zdravotníctva
Študijný programForma štúdiaStav prijímacích pohovorovPriebežné výsledkyRozhodnutie dekanaZoznam prijatých uchádzačov
Verejné zdravotníctvobc./dennáukončenéTU
Verejné zdravotníctvomgr./dennáukončenéTU
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Študijný programForma štúdiaStav prijímacích pohovorovPriebežné výsledkyRozhodnutie dekanaZoznam prijatých uchádzačov
Fyzioterapiabc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTU 
Ošetrovateľstvobc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTU 
Urgentná zdravotná starostlivosťbc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTU 
Fyzioterapiamgr./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TUTU 
Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctvebc./dennáukončené14.6.2022-21.6.2022TU