Dňa 20.10.2021 navštívil Slovenskú zdravotnícku univerzitu, Fakultu verejného zdravotníctva v Bratislave, profesor Max Petzold z Gothenburgskej Univerzity vo Švédsku. Profesor Petzold pôsobí vo funkcii Head of School of Public Health and Community Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, a zároveň aj ako riaditeľ Swedish National Data Service, University of Gothenburg vo Švédsku. Rovnako participuje na medzinárodnom projekte DPPHSS (Doctoral Programmes in Public Health and Social Sciences) realizovanom na Fakulte verejného zdravotníctva SZU. Podujatie zahájila prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH, prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium. Profesor Petzold predniesol prednášku na tému „Meta analysis for global health estimates”, ktorá sa stretla s veľkým úspechom. Semináru sa zúčastnili študenti a rovnako aj pedagogický personál. Veríme, že takí vysokokvalifikovaní odborníci a zároveň partneri projektu DPPHSS zrealizujú obdobné podujatie aj v budúcnosti.