Jakub Bašťovanský, poslucháč 2. ročníka urgentnej zdravotnej starostlivosti a jeho kamarát – medik Richard Tybor z prvého ročníka LF SZU sa stali svedkami vážnej dopravnej nehody, kedy vo večerných hodinách auto v plnej rýchlosti zachytilo neoznačeného chodca.

Obaja sa zachovali veľmi profesionálne a duchaprítomne. Nakoľko Jakub mal v aute aj profesionálnu lekárničku, mohli účinnejšie poskytnúť neodkladnú prvú pomoc na záchranu života až do príchodu posádky RLP. Výkon našich študentov ocenila už na mieste aj MUDr. Táňa Bulíková, PhD., členka katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bola súčasťou posádky RLP.

Obom študentom touto cestou ďakujeme!

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – dekanka