V dňoch 24. – 28. mája 2023 sa v hoteli Dlouhé Stráně v obci Kouty nad Desnou konalo významné medzinárodné súťažné podujatie záchranárov Rallye Rejvíz 2023, ktoré je považované za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranných služieb. Pozitívny ohlas, ktorý vyvolali prvé ročníky, inšpirovali organizátorov k ďalším sprievodným súťažiam. Popri 26. ročníku medzinárodnej súťaže záchranných služieb sa tak konal aj 16. ročník súťaže operátorov KOS „Zlaté sluchátko“, 12. ročník súťaže študentov lekárskych fakúlt „MUC. RR“ a 7. ročník súťaže prvosledových hliadok Policie České republiky.

Na podujatí sa v jednotlivých kategóriách RZP zúčastnilo spolu 77 posádok zo 16 krajín sveta – Česka, Japonska, Kanady, Litvy, Maďarska, Nemecka, Holandska, Nórska, Poľska, Rakúska, Grécka, Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, USA a Veľkej Británie. Súťaž pre operátorov zdravotníckych operačných stredísk registrovala 26 súťažných tímov a prvosledové policajné hliadky zastupovalo 34 tímov.

FOaZOŠ, ako jediná zúčastnená fakulta zo SR, na súťaž delegovala 3 posádky v zložení:

  • RZP 1“: Barbora Majdová (vedúca posádky), Michal Riša, Václav Drobný (2. ročník UZS)
  • RZP 2“: Matúš Janiga (vedúci posádky), Adam Massar, Ema Zatková (2. ročník UZS)
  • RZP 3“: Jazmína Petrisková (vedúca posádky), Marica Holíková, Peter Kapusta, Kristína Lukáčová (3. roč. UZS).

Účastníci všetkých kategórií museli zdolávať v dennej i nočnej etape rovnakých 10 súťažných situácií a s rovnakými kritériami na prideľovanie bodov.

Najlepšie družstvo študentov UZS – „RZP 3“ sa umiestnilo na 2. mieste v kategórii RZP. Družstvo „RZP 2“ obsadilo 7. priečku a „RZP 1“ obsadilo 9. miesto.

Naši študenti boli medzi všetkými 26 RZP posádkami v národnej súťaži na 2., 11., a 15. mieste a v porovnaní so 16 posádkami záchranárov – profesionálov zo 16 krajín by boli na 5., 13. a 16. mieste.

Za významný úspech považujeme aj fakt, že v pomyselnom rebríčku zostavovanom podľa absolútneho počtu získaných bodov všetkých 77 posádok profesionálov (národná súťaž RZP, RLP a medzinárodná súťaž záchranárske posádky a posádky s lekárom) zo 16 krajín by študentom FOaZOŠ patrila 9., 19. a 20. priečka:

poradie

posádka

Absolútny počet bodov

1.Medičky Praha11 057
2.LF UK Praha10 403
3.RZP USA NYC9 859
4.LF SZU Bratislava 29 824
5.Team Canada RZP9 725
6.RLP Vysočina9 720
7.ZZS Praha9 674
8.Emergency Supp.9 473
9.SZU UZS Bratislava 39 420
10.ZZS Praha9 267
11.RZP Frýdek-Místek9 261
12.Kaunas RLP9 240
13.Palavia Rescue9 225
14.Austrian Red Cross9 166
15.RZP Slovenia Loka8 961
16.ZZS JM kraj8 923
17.RLP Slovenia Bystrica8 874
18.HaZZ Trenčín8 723
19.SZU UZS Bratislava 28 085
20.SZU UZS Bratislava 17 381
21.LF SZU Bratislava 16 389

Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a veríme, že aj takáto aktivita v nich prehlbuje záujem o svoje budúce povolanie. Každý účastník z nej odchádza nielen s cennými skúsenosťami, novými priateľstvami, ale aj s vedomosťami, ktoré sa nedajú naučiť z kníh. Na súťaži sa preto právom hovorí „pokiaľ niečo na Rejvíze pokazíš, zapamätáš si to do konca života”.

Všetkým vyučujúcim ďakujeme za ich odborné vzdelávanie a systematickú praktickú prípravu. Osobitné poďakovanie patrí doc. MUDr. Viliamovi Dobiášovi, PhD., ktorý, okrem úspešnej pedagogickej činnosti, už niekoľko rokov motivuje našich študentov k účasti na takomto mimoriadnom podujatí.

 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH – dekanka