Študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť absolvovali dňa 20. 11. 2023 kurz  v hlavnom sídle   ATE – Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v Poprade s vyučujúcim Mgr. Milošom Čaklošom, PhD. Študenti sa oboznámili s princípmi a spôsobmi poskytovania prednemocničnej starostlivosti vrtuľníkovou záchrannou službou, s jej materiálno-technickým vybavením, so správnym postupom pri pohybe okolo vrtuľníka, jeho navádzaní, nakladaní, zaistení a vykladaní pacienta z vrtuľníka. Získané poznatky uplatnia študenti v praxi zdravotníckeho záchranára.