V dňoch 7.-8.12.2023 sa  v priestoroch Neurologickej kliniky SZU a FN Trnava konalo I. sympózium mladých  logopédov a neurológov. Podujatie bolo prvé svojho druhu, bolo organizované v spolupráci  Neurologickej kliniky SZU a FN Trnava a Katedry logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sympózium sa zaoberalo hlavne psychologicko- logopedickým  aspektom a problémami ochorení ako sú Parkinsonová choroba a degeneratívne ochorenia CNS, náhla cievná mozgová príhoda, Sclerosis multiplex. Podujatie sa konalo pod záštitou MUDr. Georgi Krasteva, PhD., prednostu Neurologickej klinike SZU a FN Trnava a PhDr. Žofie Frajkovej, PhD. odbornej asistentky Katedry logopédie na Pedagogickej fakulte UK.