Doplňujúca skúška pre zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár 2023 sa bude konať na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Limbová 12-14, Bratislava 833 03 v roku 2023 v dvoch termínoch:

1. termín:  21. 03. 2023 – 22. 03. 2023

2. termín:  24. 10. 2023 – 25. 10. 2023

Všetky informácie k najbližšiemu termínu Doplňujúcej skúšky budú zverejnené na webe LF SZU do 23. 01. 2023.