Slovenská zdravotnícka univerzita vníma dlhodobo zvýšený záujem o prezentačný priestor pred študentami našich fakúlt. Z toho dôvodu sme sa rozhodli štandardizovať túto formu interakcie medzi zamestnávateľmi a študentami – potenciálnymi zamestnancami organizovaním Dňa zamestnávateľov. Historicky prvé podujatie sa uskutoční v stredu 29. marca v aule univerzity a priľahlých učebniach a priestoroch. Účasť na podujatí potvrdilo 11 zdravotníckych zariadení tak zo štátneho, ale aj súkromného sektora. Podujatie otvorí o 9:00 h príhovorom rektor SZU Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Nasledovať budú v 15-minútových blokoch jednotlivé subjekty.