Pracovníci kvestorátu zorganizovali pre všetkých zamestnancov a študentov SZU vianočné trhy, ktoré sa konali dňa 8. 12. 2022 v priestoroch univerzity.

Dar v hodnote 1440,- € prevzala Renáta Balejová, projektová manažérka neziskovej organizácie „Deťom s rakovinou“, ktorá pôsobí priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie.

Galéria fotografií: