DOKUMENTY:

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne:

1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva so zameraním voblasti tvorivej a pedagogickej činnosti na ekonomiku a manažment v zdravotníctve v študijnom odbore: Verejné zdravotníctvo

.. viac informácií