VÝBEROVÉ KONANIA

Aktuálne vypísané výberové konania

VK/18/2023 – Funkčné miesta Vedúci Katedry, Odborný asistent, Asistent (26.5. – 15.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici: Vedúci Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti…

Zobraziť viac

VK/17/2023 – Funkčné miesto Docent na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti (26.5. – 15.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Katedru…

Zobraziť viac

VK/14/2023 – Vedúci zamestnanec Oddelenia mikrobiológie LF SZU a vedúci zamestnanec Ústavu histológie a embryológie LF SZU (10.5.-2.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity…

Zobraziť viac

VK/13/2023 – Odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie LF SZU a asistent na Katedru zubného lekárstva (10.5.-2.6.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Lekársku fakultu na obsadenie: 1 funkčného miesta odborný asistent na Ústav imunológie a alergológie LF SZU:         Požadované kvalifikačné…

Zobraziť viac

VK/16/2023 – Vedúci Oddelenia toxikológie (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej…

Zobraziť viac

VK/15/2023 – Odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení toxikológie Ústavu pracovnej zdravotnej služby (9.5.-30.5.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením  § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva na obsadenie: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo na Oddelení…

Zobraziť viac

Ukončené prihlasovanie do výberových konaní

VK/32/2022 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov (24. 10. 2022 – 7. 11. 2022)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných…

Zobraziť viac