VÝBEROVÉ KONANIA

Aktuálne vypísané výberové konania

VK/38/2023 na 3 funkčné miesta odborný asistent pre študijný odbor Verejné zdravotníctvo (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta pre…

Zobraziť viac

VK/37/2023 na 1 miesto vedúceho Katedry preventívnej a klinickej medicíny (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie pre Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 1…

Zobraziť viac

VK/36/2023 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky zdravotníctva (22.11.-6.12.2023)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru manažmentu a ekonomiky…

Zobraziť viac

Ukončené prihlasovanie do výberových konaní

Výsledok VK/29/2023 na miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality SZU (26.9.-13.10.2023)

Dokumenty: DOC663 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre: 1 miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality…

Zobraziť viac

VK/32/2022 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov (24. 10. 2022 – 7. 11. 2022)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných…

Zobraziť viac