VÝBEROVÉ KONANIA

Aktuálne vypísané výberové konania

Výberové konanie 63/2024 na 1 funkčné miesto docenta na Kliniku endokrinológie LF SZU a OUSA

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto docenta na Kliniku endokrinológie LF SZU a…

Zobraziť viac

Výberové konanie 62/2024 na 2 funkčné miesta odborného asistenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborného asistenta na Ústav histológie a embryológie LF SZU…

Zobraziť viac

Výberové konanie 52/2024 na 2 funkčné miesta odborného asistenta na Kliniku pre deti a dorast LF SZU a UNB

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 2 funkčné miesta odborného asistenta na Kliniku…

Zobraziť viac

Výberové konanie 50/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru paliatívnej medicíny LF SZU a NOÚ

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Lekársku fakultu SZU v Bratislave nasledovne: 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedru…

Zobraziť viac

Výberové konanie 26/2024 na 1 funkčné miesto odborného asistenta na Katedre spoločných disciplín, 2 funkčné miesta asistenta pre študijný program ošetrovateľstvo, 1 funkčné miesto asistenta pre študijný program fyzioterapia

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: Odborný asistent – učiteľ latinského jazyka pre…

Zobraziť viac

Výberové konanie 25/2024 na 1 vedúce miesto na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta pre Fakultu zdravotníctva…

Zobraziť viac

Výberové konanie 24/2024 na 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docent na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto docenta ošetrovateľstva na…

Zobraziť viac

Výberové konanie 23/2024 na 1 funkčné miesto profesora na Katedru ošetrovateľstva

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor na Fakultu zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici nasledovne: 1 funkčné miesto profesora na Katedru…

Zobraziť viac

Ukončené prihlasovanie do výberových konaní

Výsledok VK/29/2023 na miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality SZU (26.9.-13.10.2023)

Dokumenty: DOC753 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre: 1 miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality…

Zobraziť viac

Výsledok VK/23/2023 na vedúce miesta pre Kvestorátne útvary (16.8.-8.9.2023)

Dokumenty: Správca informačných technológií a IT servisu DOC685 Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania DOC824 Riaditeľ odbor verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania DOC826   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §…

Zobraziť viac

VK/32/2022 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov (24. 10. 2022 – 7. 11. 2022)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných…

Zobraziť viac