In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: In-Depth Phenotyping and Research Using IMPC-Generated Knockout Mouse Strains Exhibiting Embryonic or Perinatal Lethality or Subviability (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 13.1.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti na fenotypizáciu a/alebo výskum kmeňov myší s embryonálnym letálnym knockoutom (KO), ktoré sa generujú…

Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Innovations to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva žiadosti o granty na výskumné projekty (R21), ktoré podporujú inovatívny výskum na optimalizáciu prevencie a starostlivosti o HIV. Žiadosti môžu zahŕňať nové základné alebo aplikované behaviorálne a sociálne vedy na…

Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Formative and Pilot Intervention Research to Optimize HIV Prevention and Care Continuum Outcomes (R34 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.1.2023 Dátum ukončenia: 10.1.2026 Účel projektu: NIMH vyzýva na žiadosti o granty na výskumné projekty (R34), ktoré navrhujú formatívny výskum, rozvoj intervencií a pilotné testovanie intervencií; formatívny realizačný výskum na informovanie o prispôsobení intervencií…

Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Innovative Mental Health Services Research Not Involving Clinical Trials (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť inovatívny výskum, ktorý bude informovať a podporovať poskytovanie vysokokvalitných, neustále sa zlepšujúcich služieb duševného zdravia, ktoré budú prínosom pre čo najväčší počet…

Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej fáze vývoja liečby.…

Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 28.10.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o revízie (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by…

BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Brain Behavior Quantification and Synchronization (R61/R33 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje vývoj a overovanie nástrojov, metód a analytických prístupov novej generácie na presnú kvantifikáciu správania a ich kombináciu so simultánnymi záznamami mozgovej aktivity u ľudí. Nástroje používané na…

Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Ancillary Studies to the NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 9.11.2023 Účel projektu: NIDDK Inflammatory Bowel Disease Genetics Consortium (IBDGC) v spolupráci s International IBD Genetics Consortium identifikovalo viac ako 250 lokusov náchylnosti na zápalové ochorenie čriev (IBD). IBDGC bola nedávno obnovená s…